اینترنت

ماجرای قطع اینترنت ایران توسط آمریکا؛ آیا تحریم اینترنت صحت دارد؟

/sin

قطع اینترنت ایران توسط آمریکا از آبان‌ماه، شایعه‌ای است که این روزها در رسانه‌ها و شبکه های اجتماعی به گوش می‌رسد.