انجام کارهای جدید در رابطه جنسی

انجام کارهای جدید در رابطه جنسی - آگاه سازی جنسی - پیام شماره 12

/doing-new-things-in-sex

اگر شریکتان در رابطه جنسی کار جدیدی انجام داد و حستان مبهم بود، بلافاصله نگویید "این چه کاریست؟"