اطرافیان دو بیمار فوت شده مبتلا به کرونا قرنطینه می شوند