اضطراب


پیک نیک در قرنطینه

How to have fun in the quarantine


سحر عرب نژاد

Sahar Arab Nezhad

بیماری هایی که تاثیرات متفاوتی بر زنان و مردان دارند

Diseases of men and women - تأثیرات بیماری ها در زنان و مردان متفاوت است


سها تبریزی

رویکرد هیجان‌مدار EFTرویکرد شناختی-رفتاری CBTدرمان فردی و گروهیمدرس دوره‌های مهارت‌های زندگی


مهتاب ثابت القول

افسردگی اضطراب و مشکلات فردی ازدواج و زناشویی وسواس پرخاش‌گری و عصبانیت ارتباط با جنس مخالف روابط دوستانه قبل از ازدواج و انتخاب صحیح رابطه زناشویی روابط فرا زناشویی