استفاده از پاک کننده های خانگی برای ضدعفونی مداوم سطوحی که بیشتر در دسترس هستند

روش های ضدعفونی کردن خانه برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا

/how-to-disinfect-your-home-to-prevent-the-spread-of-coronavirus

How to disinfect your home to prevent the spread of coronavirus