از کجا بفهمیم کف پایمان صاف است و معافیم

حل مشکل کف پای صاف با چند روش ساده

Solve the problem of flat foot with a few simple methods