اخبار نجوم

بارش شهابی جباری در شب دوشنبه 30 مهر 97 به اوج خود می‌رسد

/san-2

علاقه‌مندان و رصدگران می‌توانند در این شهاب باران، بین 15 تا 20 شهاب را در هر ساعت مشاهده کنند