آیا پرستاران بارداری که از بیماران مبتلا به کرونا پرستاری می کنند در خطر سقط جنین قرار دارند