آیا می توان امید داشت بیماری آلزایمر در آینده نزدیک درمان خواهد شد

درمان آلزایمر با کشف یک ژن

/alzheimer-s-treatment-with-the-discovery-of-a-gene

Alzheimer's treatment with the discovery of a gene