بی‌دلیل نیست اگر شما همیشه یک سری شرایط مشابه را به خود جذب می‌کنید! یا همیشه آدمهایی بر سر راه زندگی شما سبز می‌شوند که قرار هست به شما ضربه بزنند! اما شما همیشه یا دیگران را مقصر می‌دانید یا خود را محکوم می‌کنید! می‌گویید: من همیشه در زندگی بدبخت بوده‌ام یا اینکه هیچ کس قابل اعتماد نیست یا اینکه من بی‌عرضه و نالایقم! تمام این استدلال‌ها شما را به این نتیجه نمی‌رساند که با تله‌های زندگی خود روبرو شوید! زیرا شما ناخودآگاه دارید تله‌های خود را تایید می‌کنید و در برابر ضعفهای خود، در حال حمله، فرار یا تسلیم هستید! مثلا از یک رابطه بد فرار می‌کنید و به دامان یک رابطه بدتر پناه می‌برید یا تسلیم آن می‌شوید! 🔺این وسط نقش شما چیست؟ فقط #قربانی!؟ قبل از اینکه علت تمام رویدادها را در بیرون جستجو کنید؛ بهتر است به درون خود رجوع کنید و تله زندگی خود را پیدا کنید. روبرو شدن با او در واقع با خود واقعی‌تان، حتما رنج و درد دارد اما اگر می‌خواهید به بهشت برسید گاهی باید از جهنم خودتان عبور کنید! پس تحمل روبرو شدن با خود و کودک زخمی درونتان را داشته باشید. دست از انکار و سرزنش خود بردارید و با خود از روی شفقت روبرو شوید. تله‌های زندگی می‌خواهند شما را در کودکی و گذشته نگه بدارند! برای شما هم ممکن است بد نباشد طبق عادات گذشته زندگی کنید! زیرا تغییر برای شما چالش برانگیز است. مثلا چگونه به کسی که خود و اجدادش را بدبخت تصور می‌کند بفهمانیم که بدبخت نیست؟! او شاید از این باور، رنج ببرد اما در واقع مزایایی پنهان می‌برد! چون در همین وضعیت فکری که مثلا مادرش هم داشته می‌ماند؛ پس هم تایید بیشتر مادر را خواهد داشت و هم نیازی به تلاش و صرف انرژی برای تغییر خود و اوضاع نیست! او انتخابهایی نیز در زندگی خواهد داشت که بدبختی او را هر چه بیشتر تایید کنند! از ازدواج گرفته تا شغل و... همه چیز در جهت تایید بدبختی اوست! 🔸به کمک درمانگر میتوانیم تله های ززندگی را بشناسیم و از دست آنها رهایی پیدا کنیم

نویسنده: سارا سلامت شریف

کارشناس ارشد روانشناسی