دو فاکتور بسیار مهمی که اتاق خواب از برای آن طراحی شده، خوابیدن و داشتن فعالیت جنسی است. این دو موضوع ارتباط تنگاتنگی باهم دارند، به این معنی که دفعات بیشتر سکس به خواب شما کمک می کند و خواب کافی باعث ارتقای میل و انگیزش جنسی در شما می شود. سکس خوب می تواند کمک کند تا شما راحت تر به خواب روید و این بخاطر هورمونهایی است که در طی عمل جنسی آزاد میشوند. سکس سطح هورمون اکسی توسین یا هورمون عشق (که باعث ایجاد احساس دلبستگی و پیوند میان شما و شریک جنسی تان میشود)، را بالا برده و میزان هورمون کورتیزول یا هورمون استرس را پایین می آورد، همچنین با رسیدن به نقطه #ارگاسم، هورمونی به نام پرولاکتین که باعث آرامش و خوابالودگی شما میشود در سطح بدنتان آزاد میشود. همه این اتفاقات خوب منجر به یک خواب آرام و کامل و نشاط بخش میشود. از طرف دیگر عادات خواب شما می تواند به زندگی جنسی تان کمک کند یا آسیب برساند. مثلا اگر شما یا پارتنرتان بعلت آپنه خواب یا خرخر کردن یا غلت زدن زیاد یا استرس و... نتوانید خوب بخوابید، این کمبود خواب می تواند به میل جنسیتان صدمه بزند.پس اصلاح مشکلات خواب، بیخوابی و بدخوابی برای بهبود وضعیت سکس بسیار حائز اهمیت است. از آنجا که رضایتمندی جنسی یک ابزار بسیار مهم برای رهایی از استرسها و صمیمیت بیشتر با پارتنر و کاهش حس فرسودگی و افزایش نشاط در رابطه است، اگر فکر می کنید بی خوابی عامل آسیب رسان به زندگی جنسی شماست؛ به جای اینکه در رختخواب دراز بکشید و نگران باشید که چرا خوابتان نمی برد، به سمت پارتنرتان برگردید و سکس را آغاز کنید، خواب به زودی به سراغتان خواهد آمد... 

نویسنده: سارا سلامت شریف

کارشناس ارشد روانشناسی