🌺چرا برخی دائما در روابط جدید عاشقانه می روند⁉️ 🔴چرا بعضی افراد احساس می کنند، باید رابطه خود را رها کنند و دوباره به دنبال رابطۀ جدیدی بروند که در آن شور و حرارت بسیار است؟ 🔵جواب آن این است که عشق رمانتیک یک نوع اعتیاد است. اثر شور و حرارت عشق (ناشی از دوپامین) در رابطۀ جدید، شبیه به حالت هایی است که اعتیاد به کوکائین و مواد مخدر، بر بدن و روان دارند؛ 🔴از جمله وابستگی عاطفی و فیزیکی، وسواس، میل شدید، تغییرات شخصیت، از دست دادن کنترل و افزایش نیاز به دیدن معشوق. 🔵بنابراین با در نظر گرفتن این که عشق، یک نوع اعتیاد است، می توان درک کرد چرا خیانت امروزه یکی از عمده ترین دلایل طلاق است، چرا که بعد از ازدواج و ناپدید شدن شور عشق، فرد به دنبال راه حل فوری برای آن شور و حرارت خارج از ازدواج می گردد. 🔴اگر افراد هنر عشق ورزیدن را بیاموزند، عشق رومانتیک می تواند پایدار و ادامه دار شود.هنر عشق ورزیدن اثر مشهور اریک فروم به این می پردازد که اگر عشق را یک نوع هنر در نظر بگیریم، همانند هر هنر دیگری، نیاز به دانش و تلاش دارد. 🔵بیشتر مردم به دنبال این هستند که دوست داشته بشوند، درحالیکه فراموش می کنند موضوع اصلی توانایی عشق ورزیدن به دیگری است. مردم اصولا تمام وقت خود را صرف این می کنند که چگونه کالای مورد قبول تر و محبوب تر در بازار رابطه شان بشوند، و فراموش می کنند، بیاموزند چگونه خود و دیگری را دوست بدارند. 🔴عشق راجع به دادن است و نه گرفتن. یک پدیدۀ فعال است و نه منفعل، نیازمند توجه دائم، احترام، دانش و دغدغۀ آن را داشتن است؛ نیازمند اراده، نظم، تمرکز، صبر، و تعهد کامل است. 🔵تقریباً هر چیزی دیگری در زندگی مهم تر از عشق است: موفقیت های فردی، پرستیژ، پول و قدرت، ما تمام انرژی خود را صرف اینها می کنیم، در نتیجه انرژی کمی برای عشق ورزیدن در ما باقی می ماند؛

منبع : Romantic Love vs. Marriage : A Psychoanalytic Approach

نویسنده: سارا سلامت شریف

کارشناس ارشد روانشناسی