چگونه احساسات همسرم را مدیریت کنم؟ اگر بخواهم بعنوان تقلب به شما نکته‌ای بگویم، این را خواهم گفت که همسر شما مثل تمام انسان‌ها، در یکی از این دسته‌ها قرار می‌گیرد. ۱.خوشحال ۲.ناراحت ۳.عصبانی ۴.نگران ۵.آرام 🔺اگر احساساتی مثبت مانند آرامش یا خوشحالی دارد که هیچ! اصلا نیازی به مدیریت ندارد. کاری که باید کنید این است که مباحث جنجالی را بیان نکنید. برای حفظ روحیه خوب همسرتان، صحبت در مورد مطالبی که هر دو هم‌نظر هستید بپردازید. اگر قرار است در مورد یک موضوع حساس صحبت کنید، بهتر است زمان و مکانی را در نظر بگیرید که هر دوی‌تان آن مکان را برای صحبت کردن در مورد مباحث حساس مناسب می‌دانید. 🔹اما اگر به این درک رسیدید که همسرتون احساسی منفی دارد، این مراحل را انجام دهید: 🔺اگر در حال جر و بحث هستید، اولین کار رفع تنش است. بحث را قطع کنید و همسرتان را راضی کنید در زمانی دیگر که هر دو خونسرد هستید، در این مورد صحبت کنید. 🔺به نگرانی‌های همسرتان، بدون نشان دادن بازخورد، گوش دهید. 🔺به او بفهمانید که او را درک کرده‌اید. 🔺انتقاد پذیر باشید. 🔺وضعیت را بدتر نکنید. اگر لازم است کوتاه بیاید.

نویسنده: سارا سلامت شریف

کارشناس ارشد روانشناسی