بارش شهابی جباری به عنوان یکی از مهم‌ترین شهاب باران های سالیانه در شب دوشنبه 30 مهر 1397 به اوج خود می‌رسد. به گفته کارشناسان نجوم، در این بارش شهابی بین 15 تا 20 شهاب در ساعت قابل مشاهده خواهد بود.

علی آزادگان، کارشناس نجوم اعلام کرد بارش شهابی جباری در شب دوشنبه 30 مهر 1397 به اوج خود می‌رسد و علاقه‌مندان و رصدگران می‌توانند در این شهاب باران، بین 15 تا 20 شهاب را در هر ساعت مشاهده کنند. به گفته آزادگان، حضور ماه نزدیک به بدر، کار رصد شهاب‌ها را در این رویداد نجومی سخت می‌کند، اما در مناطق به دور از آلودگی نوری و در هوای صاف می‌توان شهاب‌ها را مشاهده کرد.

منشا و کانون بارش شهابی جباری

بارش شهابی جباری از ذرات بر جای مانده از دنباله دار هالی که هر 75 تا 76 سال به دور خورشید می‌گردد، به وجود آمده است. همان‌طور که از نام این بارش مشخص است، کانون بارش در صورت فلکی جبار قرار دارد. بارش شهابی جباری از ساعت 19 شب 29 مهر 1397 آغاز می‌شود و چند ساعت بعد در حوالی ساعت 2 بامداد به اوج خود می‌رسد.


این کارشناس نجوم می‌گوید در هنگام رصد شهاب باران نباید به کانون بارش خیره شد، چرا که بیشتر شهاب‌ها در فاصله‌ی دورتر از کانون بارش دیده می‌شوند. البته این بارش شهابی، مشهورترین و پربارش‌ترین شهاب باران سالیانه نیست، اما اگر نور ماه کمتر باشد می‌توان آن را رصد کرد که متاسفانه امسال با وجود نور ماه، کار رصد سخت‌تر خواهد شد. آزادگان افزود سرعت میانگین شهاب‌های این بارش نسبت به کره زمین در ساعات اوج بارش به حدود 66.2 کیلومتر بر ثانیه می‌رسد که سرعت نسبتا زیادی محسوب می‌شود. شهاب‌های این بارش خیلی روشن نیستند، اما در عوض خاکستر بیشتری را از خود بر جای می‌گذارند.

وی در پایان اضافه کرد نرخ ساعتی سرسویی اوج بارش شهابی جباری معمولا حدود 30 است. البته نرخ ساعتی سرسویی اوج هر بارش شهابی تغییر می‌کند.