کاملا طبیعی است که بعضی ها شادتر و موفق تر از دیگران باشند. بعضی ها زندگی بهتری دارند، درآمد بیشتری پیدا می کنند، روابط بهتری با دیگران دارند و به جامعه ی خود خدمات بیشتری ارائه می دهند، عده ی دیگر از این چیزها بهره ی کمتری دارند.

طبق تحقیق پژوهشگران، مهم ترین عامل موفقیت در قرن ۲۱ ام، انعطاف پذیری شناخته شده است. نقطه ی مقابل انعطاف، سختی و بی انعطافی است. افراد سرسخت و بدون انعطاف نمی توانند خود را با شرایط و اطلاعات جدید همگام کنند. نقطه ی مقابل اندیشه ی انعطاف پذیر، اندیشه ی مکانیکی یا اندیشه ی ثابت است.

نقطه ی مقابل برخورد باز و گشوده با زندگی، برخورد بی انعطاف و خود به خود در همه موقعیت هاست. بنابراین، اگر می خواهید در مقایسه با متوسط سایرین بهتر و موفق تر ظاهر شوید،  به کیفیت انعطاف نیازمند هستید.

امروزه، یکی از مهم ترین عواملی که بر زندگی شما تاثیر می گذارد سرعت تغییر است. ما در عصری زندگی می کنیم که تغییر با سرعت بی سابقه ای، اتفاق می افتد. و این سرعت با گذشت سال ها، بیشتر و بیشتر می شود و جالب تر اینکه جهت تغییر نیز قابل پیش بینی نیست. تغییرات از هر سمت و سویی به جانب ما روان هستند. تغییرات انواع و اقسام مختلف دارند، به طوری که نمی دانیم تغییر بعدی از چه کیفیتی برخوردار خواهد بود. در نتیجه باید در اندیشه ی خود انعطاف پذیر باقی بمانیم.

یکی از دلایل عمده ی استرس

تغییر در زندگی اشخاصی که انعطاف پذیر نیستند، استرس فراوانی تولید می کند. این اشخاص عاشق موقعیت جاری و کارشان می شوند و به هیچ وجه قادر و مایل به تغییر نیستند. اجازه ندهید این برای شما اتفاق بیفتد.

تنها سوال مهمی که درباره ی کارتان باید بکنید این است که آیا این موثر است؟ آیا اینگونه به هدف های مطلوب خود می رسم؟ با توجه به شرایط موجود، آیا بهترین عملی است که می توانم داشته باشم؟ تنها معیار درست یا نادرست بودن یک تصمیم یا یک اقدام خاص، موثر بودن آن در رسیدن به نتایج و هدف های مورد نظر است. از خود به طور پیوسته بپرسید: آیا این موثر است؟

(منبع: هدف، برایان تریسی)