به دو طریق می توان ذهن فراهوشیار را فعال کرد. اول اینکه باید برای دستیابی به هدف تان از تمرکز فراوان بهره داشته باشید. با تمام وجود به کاری که می کنید دل بدهید. به آن بیندیشید، درباره اش حرف بزنید، درباره اش بنویسید، نوشته ی خود را بازنویسی کنید و همه روزه آن را مرور نمایید. هر کاری را که می توانید، انجام دهید تا شما را به هدف تان نزدیک کند.

وقتی متعهد و مصمم می شوید، برای دستیابی به هدف تان تلاش کنید. انواع خوش اقبالی ها و هم زمانی ها برای شما اتفاق خواهند افتاد. اشخاص از جاهایی که انتظاراش را ندارید بر سر راحتان سبز می شوند.

کسانی به شما زنگ می زنند و پیشنهاد کمک می دهند. به ایده ها و نقطه نظرها و اطلاعاتی دست پیدا می کنید که قبلا آنها را نمی شناختید. ایده ها و فراست هایی پیدا می کنید که شما را، حتی سریع تر به جانب خواسته های تان به حرکت در می آورد.

طریق دوم فعال کردن ذهن فراهوشیار این است که به طور کامل در شرایط آرمیدگی قرار بگیرید و ذهن تان را در جای دیگری سرگرم کنید. برای مثال، وقتی به مرخصی و تعطیلات می روید، اغلب به قدری درگیر فعالیت های دیگر می شوید که به هدف ها و مسائل خود توجه نمی کنید. به نظر می رسد هرچه بیشتر در حالت آرامش قرار بگیرید، ذهن فراهوشیار شما به سرعت بیشتری، ایده ها و فراست های لازم را در اختیار شما قرار می دهد.

برای دستیابی به هر هدفی باید از دو طریق پیشنهادی استفاده کنید. ابتدا با تمام وجود روی هدف تان تمرکز کنید. متعهد شوید که از ۱۰۰ درصد انرژی خود برای حل مساله استفاده نمایید و بعد اگر هنوز راه حل را پیدا نکرده اید، ذهن تان را در جای دیگری درگیر کنید. زمانی را به استراحت بگذرانید.

به تعطیلات و مرخصی بروید. ورزش کنید و یا به سینما بروید. برای مدتی موضوع را به کلی فراموش کنید. تا اینکه دقیقا در وقت مناسب ذهن فراهوشیار شما دست به کار شود و جواب را پیدا کند.

(منبع: هدف، برایان تریسی)

تماس با مشاور

ارسال پیام با مشاور