لازمه سخت کوشی، انضباط فردی است. موفقیت زمانی ممکن می شود که شما بر تمایل طبیعی تان برای میانبر زدن و در پیش گرفتن راه ساده تر غلبه کنید. موفقیت پایدار تنها زمانی ممکن است که خودتان را موظف کنید برای مدتی طولانی سخت کار کنید.

من زندگی خودم را بدون هیچ پول یا مزایایی آغاز کردم. سال ها مشغول کارهای بدی بودم و با انجام این کارها فقط آن قدری پول به دستم می رسید که تا آخر ماه را با آن سر کنم. وقتی دیگر نتوانستم یک کار یدی پیدا کنم وارد کار فروش شدم و در آنجا هم به مدت چندین ماه فقط درآمدم در حدی بود که چرخ زندگی ام بچرخد تا اینکه از خودم پرسیدم: «چرا بعضی ها در کار فروش از بقیه موفق تر هستند؟»

“یک روز یکی از فروشنده های ممتاز به من گفت که ۲۰ درصد فروشنده ها ۸۰ درصد پول فروش را کسب می کنند.” (اصل پارتو)

من قبلا هرگز چنین حرفی را نشنیده بودم. این حرف به این معنی بود که ۸۰ درصد فروشنده ها باید به ۲۰ درصد پول باقی مانده راضی می شدند. یعنی باقی مانده چیزی که بعد از کسر درصد بالایی از پول ها به جا می ماند. من در همان لحظه و همان جا تصمیم گرفتم که جزء ۲۰ درصد فروشنده های ممتاز باشم. این تصمیم زندگی ام را تغییر داد.

قانون بزرگ

سپس از «قانون آهنین کائنات» اطلاع پیدا کردم که ملحق شدن به ۲۰ درصد افراد برتر را ممکن کرد. این همان قانون علت و معلول یا همان کاشت و برداشت بود.

این قانون می گوید: «برای هر معلولی یک علت یا یک سری علت های خاص وجود دارد.»

براساس این قانون اگر می خواهید در هر حوزه ای به موفقیت برسید باید بفهمید که موفقیت در آن حوزه چگونه کسب می شود و سپس آن فعالیت ها و مهارت ها را به طور دائم تمرین کنید تا به همان نتایج دست پیدا کنید.

“قانونش این است: «اگر شما به طور مرتب همان کارهایی را بکنید که افراد موفق انجام می دهند، هیچ چیز نمی تواند مانع از این شود که در نهایت از همان پاداش هایی که آنها دارند برخوردار شوید. اما اگر کاری را که افراد موفق انجام میدهند انجام ندهید هیچ چیز نمی تواند به شما کمک کند.»”

قانون کاشت و برداشت که در تورات از آن سخن به میان آمده است شکل دیگر قانون علت و معلول است.

این قانون می گوید: «هرچه یک انسان بکارد همان را درو خواهد کرد.»

بر اساس این قانون خروجی شما برابر با ورودی شما است. همچنین معنای دیگر این قانون این است که هرچه امروز برداشت می کنید نتیجه چیزی است که دیروز کاشته اید. بنابراین اگر از محصول فعلی تان راضی نیستید تصمیم با خودتان است که همین امروز شروع کنید و محصول جدیدی بکارید. و بیشتر، کارهایی را انجام بدهید که شما را به سمت موفقیت هدایت می کنند. و دیگر مشغول فعالیت هایی نشوید که با آنها راه به جایی نخواهید برد.

منبع: (بهانه بی بهانه، اثر برایان تریسی)