بزرگ ترین دشمنان موفقیت و خوشبختی، انواع احساسات منفی هستند. احساسات منفی شما را زمین گیر می کنند، شما را از پای درمی آورند و همه شادی و لذات زندگی شما را می گیرند. احساسات منفی، از شروع زمان، بیش از همه ی طاعون ها به مردم لطمه زده اند.

یکی از مهم ترین هدف های شما، اگر می خواهید به واقع شاد و موفق باشید، این است که خود را از شر احساسات منفی خلاص کنید. خوشبختانه، اگر راه این کار را یاد بگیرید، می توانید این کار را بکنید.

احساسات منفی ترس، افسوس خوردن، غبطه، حسادت، حقارت و در نهایت خشم اغلب تحت تاثیر چهار عامل، صورت خارجی پیدا می کند. وقتی این عوامل را شناسایی و آنها را از اندیشه ی خود حذف می کنید، احساسات منفی خود به خود متوقف می شوند. وقتی احساسات منفی متوقف می شوند، احساسات مثبت عشق، آرامش، شادی و اشتیاق جای آنها را پر می کندو همه زندگی تان تغییر می کند.

که گاه این اتفاق کمتر از چند دقیقه یا حتی چند ثانیه وقت می گیرد.

توجیه نکنید

اولین ریشه مسبب احساسات منفی، توجیه کردن است. اشخاص عصبانی پیوسته می خواهند با ذکر دلیل ثابت کنند که حق دارند عصبانی باشند.

برای مثال، ممکن است کسی تحت شرایط بد اقتصادی بیکار شود. اما شخص بیکار شده از تصمیم رئیسش ناراضی است و بعد می خواهد با ذکر دلیل بگوید که رئیسش تصمیم منصفانه ای نگرفته است. حتی ممکن است بخواهد او را تعقیب قانونی بکند تا اقدامی از روی تلافی انجام داده باشد.

اما به محض آنکه بگوید: “بسیار خوب، من بیکار شدم. این اتفاقات زیاد می افتند. موضوع شخصی در کار نیست، همیشه کسانی شغلشان را از دست می دهند. فکر می کنم بهتر است دست به کار شوم و شغل دیگری پیدا کنم.”، احساس منفی اش از بین می رود، آرام می شود و تلاشش را بیشتر می کند تا مجدد به بازار کار برگردد.

به محض اینکه توجیه کردن را کنار می گذارد، به شخصیت مثبت تر و موثرتری تبدیل می شود.

(منبع: هدف، برایان تریسی)