پریا زیوری

هر دقیقه 2500 تومان

درخواست مشاوره تلفنی
درخواست مشاوره حضوری
درخواست مشاوره تصویری
درخواست مشاوره گروهی

ساعات کاری پریا زیوری

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
08 الی 20
08 الی 20
08 الی 20
08 الی 20
08 الی 20
08 الی 20
14 الی 17


فعالیتهای پریا زیوری

تعداد مشاوره

دیدگاه ها

امتیاز
کتاب ها

مقاله ها


6

 

درباره من

 • مشاور سازمان نظام روانشناسی
 • مدرس دوره های تخصصی روانشناسی

زمینه های کاری

 • ازدواج
 • فردی

کتاب ها و مقالات

عنوان پایان نامه : ویژگی روانسنجی پرسشنامه تنظیم شناخت هیجانی
و رابطه آن با اهمال کاری تحصیلی
تاریخ: ۱۳۹۷
بر DOHSA_HOU عنوان مقاله : اثر بخشی توانبخشی روانی- حرکتی
افسردگی افراد تحت باز پروری کمپ های ترک اعتیاد
تاریخ: ۱۳۹۵
عنوان مقاله : اثر بخشی افکار غیر منطقی بر کاهش سو مصرف مواد
تاریخ: ۱۳۹۵
عنوان مقاله : اثر بخشی آموزش رفتارهای سالم بر امید به زندگی
NA همسران اعضای انجمن
تاریخ: ۱۳۹۶
عنوان مقاله : اثر بخشی آموزش راهکارهای مقابله ای بر سازگاری
NA اجتماعی اعضا
تاریخ: ۱۳۹۶
عنوان مقاله: بررسی کتاب رقص تغییر


افتخارات


مدارک

 • کارشناسی ارشد

سوابق کاری

 • مرکز مشاوره
 • مجموعه شاورنو
 • مربی دانشگاه آزاد
 • مدیریت نیروی انسانی
 • مدرس دوره های تخصصی روانشناسی
 • عضو هیئت مدیره