کابوس ها بیشتر حوالی صبح اتفاق می افتند و شروع آنها از سن 4 تا 6 سالگی است و بیشترین شیوع آن در سنین 10 تا 12 سالگی است. دیدن کابوس الزاما غیر طبیعی نیست. تقریبا همه افراد طی عمرشان کابوس دیده اند و 50 درصد بزرگسالان گاهی دچار کابوس می شوند. 

نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی