محدثه صفاری

هر دقیقه 1000 تومان

درخواست مشاوره تلفنی
درخواست مشاوره حضوری
درخواست مشاوره تصویری
درخواست مشاوره گروهی

ساعات کاری محدثه صفاری

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
بدون ساعت کاری
18 الی 21
18 الی 21
10 الی 17
17 الی 21
17 الی 20
بدون ساعت کاریفعالیتهای محدثه صفاری

تعداد مشاوره

دیدگاه ها

امتیاز
کتاب ها

مقاله ها
 

درباره من

زندگی رو دریاب...


زمینه های کاری

  • زوج درمان گر
  • طرحواره درمانگر
  • مشاوره فردی و تحصیل

کتاب ها و مقالات


افتخارات


مدارک

  • کارشناس ارشد

سوابق کاری

  • مرکز مشاوره
  • مجموعه شاورنو
  • عضو انجمن روانشناسی ایران