کروناویروس از ویروس های خطرناکی است به کل دنیا را به چالش کشیده است. این ویروس هر چقدر هم خطرناک باشد توان مقابله با توان جمعی انسان ها را نخواهد داشت. اما این توان جمعی با مدیریت افکار تک تک اعضای این جامعه انسانی به وجود خواهد آمد. در این پادکست مشاور محترم مرکز بین المللی مشاوره شاورنو سرکار خانم پریا زیوری در مورد تکنیک ها و مراحل مدیریت افکار توضیح می دهند. با خانواده بزرگ شاورنو همراه باشید.