مرجانه رئوفی

کد مشاوره:197

هر دقیقه 1000 تومان

درخواست مشاوره تلفنی
درخواست مشاوره حضوری
درخواست مشاوره تصویری
درخواست مشاوره گروهی

ساعات کاری مرجانه رئوفی

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
۱۲ الی ۱۴
 ۱۹ تا ۲۳
۱۲ الی ۱۴
 ۱۹ تا ۲۳
۱۲ الی ۱۴
 ۱۹ تا ۲۳
۱۲ الی ۱۴
 ۱۹ تا ۲۳
۱۲ الی ۱۴
 ۱۹ تا ۲۳
۱۲ الی ۱۴
 ۱۹ تا ۲۳
۱۲ الی ۱۴
 ۱۹ تا ۲۳


فعالیتهای مرجانه رئوفی

تعداد مشاوره

دیدگاه ها

امتیاز
کتاب ها

مقاله ها

1
5

 

درباره منزمینه های کاری

 •  بیماری های زنان
 • روانشناسی

کتاب ها و مقالات

کتاب ها:

استرس ناباروری و تدابیر بهبود دهنده آن

مقالات:

 • Efficacy of group obstetric consultation in mild to moderate anxiety of pregnacy
 • مقایسه اثر بخشی زوج درمانی سیستمی سازه گرا و آموزش و الگوی ارتباطی خانواده کثرت گرا بر رضایت مندی زناشوئی
 • بررسی و تاثیر مشاوره مامایی بر اضطراب مامایی
 • اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر نگرش های نا کارآمد و باورهای غیر منطقی زنان نا بارور
 • تاثر آموزش خوشبینی بر افزایش تاب آوری و کیفیت زندگی زوجین نابارور

افتخارات


مدارک

 • گواهی شرکت در دوره تربیت مشاور زوجها ، پیش از ازدواج و درمان عشق با محوریت درمان وجودی به مدت 40 ساعت
 • دوره تربیت زوج درمانگر و تعارضات زناشویی و جنسی با رویکرد راه حل محور به مدت 40 ساعت
 • گواهی شرکت در دومین دوره جامع تربیت مشاور مشکلات زناشویی و جنسی به مدت 90 ساعت
 •  گواهی شرکت در دوره جامع تربیت خانواده با رویکرد سیستمی مبتنی بر فرهنگ ایرانی به مدت 40 ساعت
 •  گواهی حضور در کارگاه آموزشی پارافیلیا ، سکسوآلیسم و اعتیاد جنسی به مدت 5 ساعت
 •  گواهی حضور در نهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران
 • گواهی شرکت در دوره آموزشی کاربرد فنون مشاوره در اختلالات جنسی به مدت 8 ساعت

سوابق کاری

 • مرکز مشاوره
 • مجموعه شاورنو
 • فعالیت آموزشی و درمانی ( بالینی ) در کلینیک بیماری های زنان
 • مشاوره و آموزش در مرکز باروری و ناباروری
 • برگزاری کلاس های آموزشی در زمینه های آموزش بهداشت زنان