دوره مهارت های زندگی

دوره مهارت های زندگی:

  • آموزش جراتمندی
  • خودآگاهی و همدلی
  • پیشگیری از افسردگی
  • ارتباط موثر
  • حل مسئله
  • مدیریت استرس
  • مدیریت خشم

هر مهارت در یک جلسه ۳ ساعته همراه با پذیرایی

مکان برگزاری:  مکان محدوده خیابان بهشتی ، خیابان سرافراز 

هزینه دوره:  هر مهارت ۷۰ هزار تومان - کل دوره 490 هزار تومان

جهت اطلاعات بیشتر تماس با 02128425661