روانشناسی ارتقای شغلی بشناسید.

فرض کنید یک پست خالی در شرکت بوجود آمده است. شما کاملا به دنبال این پست هستید و به آن علاقه مند. همچنین مناسب طرح بازی شماست، پول بیشتری بدست خواهید آورد. تخصص، تجربه و مهارت های لازم را نیز دارا هستید. تصور می کنید به آن پست گمارده می شوید و همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت. ولی اینجا چه تصمیمی اتخاذ شده است؟ و از چه معیارهایی استفاده شده است؟

شما گمان می برید شغل X بدون متصدی است، بنابراین شخص Y این پست را بدست خواهد آورد. تنها به این دلیل که دارای خصایص درست بوده است. اما این خصایص درست چیست؟ شما خواهید گفت:

  • تجربه
  • صلاحیت
  • تخصص

دقیقا شبیه آنچه شما دارید و به همین خاطر هم، نامزد تمام عیاری هستید. البته چه بسا که تصور شما نادرست باشد. چون همواره بسیاری از موارد بیش از آنچه می دانید، وجود خواهند داشت. به طور مثال، برای آن پست آگهی شده است، زیرا که:

  • رئیس اداره می گوید که باید باشد، اما مدیر شما تمایلی به پر کردن آن پست ندارد.
  • پیش تر مدیر شما آن پست را به طور غیر رسمی پر کرده است و به طور مخفیانه به شخص دیگری توصیه شده است.
  • این شغل اهمیت زیادی ندارد و به کسی محول خواهد شد که قرار است ظرف مدت شش ماه از خدمت منفصل شود.
  • در کل، تصدی این پست وقت تلف کردن است. فردی که قبلا متصدی آن بوده است استعفا داده، ولی همچنان برای کسب پول بیشتر ادامه می دهد تا در آخرین لحظات کنار بکشد.
  • این پست برای خلاص شدن از دست یک شخص است. آن را به شخصی پیشنهاد می دهند که اصلا مناسب نباشد تا به راحتی زمینه ی اخراج او را فراهم کنند. چون در شرایط فعلی چنین کاری امکان پذیر نیست.
  • این شغل به گونه ای است که مدیر می تواند آن را به نورچشمی، دوست، خویشاوند، … محول کند.

نمی خواهم شما را دچار سوء ظن نمایم. ولی هزار و یک دلیل برای اینکه نمی توانید آن شغل را تصاحب کنید، وجود دارد. همچنین ممکن است شما به هزار و یک علت نباید این پست را بگیرید. همه ی اینها را باید بدانید. روان شناسی هرچه را که به شما پیشنهاد می شود بررسی کنید. شاید اصل قضایا آن چیزی که به نظر می رسد نباشد.

هرچیزی را از هر کسی نپذیرید. هر گردی گردو نیست.

(منبع: قانون موفقیت در بازار کار، ریچارد تمپلر)

مرکز مشاوره تلفنی شاورنو

مشاوره تلفنی شاورنو

اپلیکیشن مشاوره تلفنی شاورنو