آیا تنها با رژیم غذایی می توان به وزن دلخواه خود رسید

به گزارش واشنگتن پست از هر 200 نفری که رژیم غذایی لاغری می گیرند، تنها 10 نفر از آنها می توانند وزن کم کنند و از این تعداد فقط یک نفر می تواند در وزن دلخواه خود باقی بماند. بدین جهت داشتن مشاوره روانشناسی در کنار مشاوره تغذیه از اهمیت به سزایی برخوردار است.

رژیم گرفتن سخت است اما حفظ وزن دلخواه سخت تر است.

نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی