در این سری از پادکست های از بدو تولد تا کهنسالی به شایع ترین و مهمترین نکات بهداشتی بالینی و پزشکی در مورد بیماری های زنان و زایمان می پردازیم.

در این پادکست به موضوع نوزادان می پردازیم. موضوعی که از بدو تولد و یا تو  4 هفته اول زندگی نوزادان که به آن دوران نوزادی می گویند در برخی موارد مشاهده می شود. بعضی مواقع مادران و والدین گرامی در این دوران مشاهده می کنند پستان فرزندشان دچار تورم شده است و در برخی ترشحاتی نیز دارد. این موضوع می تواند هم برای نوزادان پسر و هم برای نوزادان دختر اتفاق می افتد. در این پادکست سرکار خانم مرجانه دیهیمی این موضوع را بررسی خواهد کرد و از نگرانی های شما کاسته خواهد شد.

گوینده: مرجانه دیهیمی