دیر یا زود واقعیت به شما سیلی خواهد زد. از دست دادن کسی، بیماری، خیانت یا وقایع ناخوشایند دیگر، به طور غیر منتظره ای به سراغ تان می آید و شما را از درون سست می کند.

کتابخانه - «سیلی واقعیت» با عنوان فرعی «چگونه در هنگام سختی های زندگی می توان رضایتمند بود؟» را دکتر "راس هریس" نوشته است.


او در این کتاب می کوشد ما را برای مواجهه با رویدادهای ناگوار زندگی آماده کند: "دیر یا زود واقعیت به شما سیلی خواهد زد. از دست دادن کسی، بیماری، خیانت یا وقایع ناخوشایند دیگر، به طور غیر منتظره ای به سراغ تان می آید و شما را از درون سست می کند.

در آن لحظات، این کتاب خردمندانه همان خیری است که می توانید به آن چنگ بیندازید تا نجات پیدا کنید."


هریس در این کتاب توضیح می دهد که وقتی متوجه شد فرزندش دچار اوتیسم است چه شوک بزرگی بر او وارد شده و چگونه توانسته است زندگی خود را بازیابی کند و به روند عادی برگردد.


نویسنده که متخصص درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) است مفاهیم علمی و روانشناسانه را به زبانی ساده برای مخاطب توضیح داده است به گونه ای که برای بهره مندی از این کتاب نیازی به هیچ زمینه ای در دانش روانشناسی وجود ندارد.

کتاب را "دکتر علی صاحبی" و "مهدی اسکندری" ترجمه کرده اند و انتشارات "سایه سخن" آن را منتشر کرده است. استقبال از "سیلی واقعیت" به حدی بوده که تا امروز به چاپ ششم رسیده است.

«سیلی واقعیت» ؛ چگونه در هنگام سختی های زندگی می توان رضایتمند بود؟

تماس با مشاور

ارسال پیام به مشاور