دینامیت موفقیت : بخشی از یک اتفاق بزرگ باشید

مادری را می شناسم که تنها فرزندش را از دست داد؛ دختر نوجوان زیبا و شادی که برای اطرافیان، الهام بخش بود. مادرش برای کنار آمدن با غم فقدان دختر، مشغله ذهنی جذاب را در خود ایجاد کرد و به همین خاطر، بخشی از یک اتفاق بزرگ شد. امروز، او یکی از هزاران زنی است که این دنیا را برای بهتر بودن تغییر می دهند. به خاطر کار فوق العاده اش و مشغله ذهنی جذابی که داشت، نامه ای به او نوشتیم تا ما را نیز در این مشغله ذهنی جذاب شریک کند.

پاسخ او چنین بود: «درد و رنج از دست دادن دختر عزیزمان هرگز از خاطرم محو نمی شود. او سرشار از عشق و محبت بود و به معنای واقعی کلمه، همه امید و آرزوی ما بود. خداوند او را در ۱۴ سالگی از ما گرفت. غم فقدان او غیرقابل توصیف است. آینده ای روشن و امیدوارکننده، ناگاه تیره و تار شد. معنای زندگی ما از بین رفت و به پوچی رسیدیم و تمام شیرینی زندگی به کام مان تلخ شد.

من و همسرم، درست مثل هر انسان دیگری، از خود واکنش نشان دادیم. تمام وجودمان را این سؤال بی پاسخ فرا گرفته بود که چرا؟ همسرم بازنشسته شد، خانه مان را فروختیم و به عنوان راه فرار، مدت ها در مسافرت به سر بردیم و نهایتا هنگامی که بازگشتیم، این حقیقت تلخ را باور کردیم که فرار کردن از غم و خاطرات تلخ، غیرممکن است.

ماه ها طول کشید تا ذهن من قبول کند که کودکان و لذت مراقبت از آنها، امانتی از جانب خداوند برای تک تک ما هستند. این الطاف نامحدود که ما انسان های محدود با غفلت از کنار آنها می گذریم، به خاطر ارزش و معنای عمیق و واقعی شان باید گرامی داشته شوند. چگونه می توانستم قدرت نگهداری دیگر نعمت های خدا را پیدا کنم؟

چگونه می توانستم تشکر و قدردانی واقعی خودم را نسبت به عشق شوهرم، زندگی در میان این مردم، دوستانم، حواس پنج گانه ام و تمام چیزهای خوبی که اطرافم را احاطه کرده بود، نشان دهم؟ و اینجا بود که تلاشم برای پیدا کردن خودم در مسیری صحیح قرار گرفت. خداوند متعال، در قبال گرفتن عزیزترین داشته ام، موهبتی دیگر را در اختیارم گذاشته بود: حس همدردی با مردم و درک روشن مشکلات و مصائب آنها.

این گونه شد که آرام آرام، غم فقدان عزیزم را با خدمت بیشتر به دیگران فراموش کردم. تلاش کردم موقعیتی مناسب بیابم تا اندوخته اندکم را برای خلق خدا خرج کنم تا روح دختر عزیزم شاد شود. پاسخ این تلاش را در شهر امید یافتم.»

امروزه «شهر امید» به یک مرکز پزشکی معروف تبدیل شده است که خدمات رایگان پزشکی می دهد. خدمات این مرکز بر این باور استوار است که: