بیانیه دکتر جواد خلعتبری - بازرس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

دکتر جواد خلعتبری، بازرس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران در مورد صفحات جعلی در فضای مجازی که به نام سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است توضیح می دهند. برخی افراد سودجود با استفاده از نام دکتر جواد خلعتبری و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران اقدام راه اندازی صفحاتی در فضای مجازی نموده اند و فعالیت هایی بدون مجوز از ایشان و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران آغاز نموده اند. دکتر جواد خلعتبری ضمن اطلاع رسانی از عدم توجه به این صفحه و گزارش آنها به عنوان صفحات مختلف، درخواست کرد مردم عزیز کشورمان فقط از منابع و مراجع رسمی اقدام به جمع آوری اطلاعات نمایند و در پیشگیری از ابتلا به بیماری کرونا ویروس جدید - کووید 19 - دقت کنند و سراغ صفحات و سایت های زرد که هدفی جز سودجویی ندارند، نروند. در ادامه توضیحات جناب آقای دکتر جواد خلعتبری شنوا باشید.