داود علیار


هر دقیقه 1.200 تومان

درخواست مشاوره تلفنی
درخواست مشاوره حضوری
درخواست مشاوره تصویری
درخواست مشاوره گروهی
تعداد مشاوره
دیدگاه ها
امتیاز
540
0
4/5
کتاب ها
مقاله ها
0
1

 درباره من

زمینه های کاری

  •  مشاوره در طراحی و ساخت      
  •  مشاوره درنظارت                        
  •  مشاوره در نقشه برداری                         
  •  مشاوره در جواز و پروانه

مدارک

مدرك كارشناسي ارشد

سوابق کاری