دانیال آزادی

هر دقیقه 1000 تومان

درخواست مشاوره تلفنی
درخواست مشاوره حضوری
درخواست مشاوره تصویری
درخواست مشاوره گروهی

ساعات کاری دانیال آزادی

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه

فعالیتهای دانیال آزادی

تعداد مشاوره

دیدگاه ها

امتیاز
کتاب ها

مقاله ها
 

درباره منزمینه های کاری

  • مشاوره

کتاب ها و مقالات


افتخارات


مدارک

  • کارشناسی ارشد

سوابق کاری

  • مرکز مشاوره
  • مجموعه شاورنو