اگر شما متخصص تحلیل رفتار متقابل باشید و من هم مراجع شما باشم، ما برای دستیابی به تغییراتی که من مایلم به آن برسم، مسئولیت دو جانبه ای داریم.

این پیامد نظریه ایست که شما و من به نسبت مساوی مسئول رابطه خودمان هستیم. شما مسئول نیستید همه کارها را برای من انجام دهید و من نیز انتظار ندارم که شما برای من هر کاری انجام دهید.

از آنجایی که هر دوی ما در روند تغییر شرکت داریم، بسیار حائز اهمیت است که هر دو به روشنی بدانیم که چگونه این همکاری انجام شود. بنابراین ما با یکدیگر وارد قرارداد می شویم.

این بیانگر مسئولیتی است که هر یک از طرفین به عهده دارند. من به عنوان یک مراجع از آنچه که می خواهم تغییر دهم و آنچه که مایلم انجام دهم تا این تغییر رخ دهد، سخن می گویم، و شما به عنوان متخصص و درمانگر تأیید می کنید که مایلید با من در این زمینه همکاری کنید. شما متعهد می شوید که از مهارتهای حرفه ای خودتان به بهترین نحو در این راه استفاده کنید و بگویید که در ازای کاری که انجام می دهید از من چه می خواهید.

ارتباط باز و نامحدود

مرحوم دکتر اریک برن تأکید داشت که مراجع درست به اندازه درمانگر باید درباره آنچه در کار مشترکشان پیش می آید اطلاعات کامل داشته باشد. این از آن نظریه اساسی ناشی می شود که انسانها دارای نهاد خوبی هستند و همه توانایی فکر کردن دارند.

در روش درمانی تحلیل رفتار متقابل، یادداشتهایی که درباره مراجع نوشته می شود در دسترس او قرار می گیرد. درمانگر مراجع را تشویق می کند که نظریات تحلیل رفتار متقابل را یاد بگیرد، بنابراین مراجع در روند تغییر نقش مساوی بر عهده می گیرد.

برای کمک به ارتباط بین مراجع و درمانگر، نظریات تحلیل رفتار متقابل به زبانی ساده بیان می شوند. به جای استفاده از لغات طولانی مشتق از لاتین و یونانی که در شاخه های دیگر روانشناسی مرسوم هستند، تحلیل رفتار متقابل از کلمات آشنایی استفاده می کند. «والد»، «بالغ»، «کودک»، بازی، پیش نویس، نوازش.

بعضی بر این عقیده اند که چنین زبان ساده ای، بازتاب اندیشه ای سطحی است. آنها در اشتباهند، زیرا با وجود این که زبان تحلیل رفتار متقابل ساده است، نظریات آن عمیق، دقیق و مستدل است.

منبع: (تحلیل رفتار متقابل، یان استورات/ون جونز)

تماس با مشاور

ارسال پیام به مشاور