چیستانو


چیستانو

واژه پوروچیستا به معنی پُربینش است. در اوستا به‌معنای علم، دانش، فرزانگی و معرفت آمده است. دپارتمان چیستانو با الهام از نام های پوروچیستا و شاورنو در مرکز مشاوره تلفنی هوشمند شاورنو با تیمی متشکل از جوانان خلاق و علاقه مند به علم اقدام به تهیه و تولید مقالات و مطالب مفید و پرارزش نموده است. همچنین کارشناسان و مشاوران محترم مرکز مشاوره تلفنی شاورنو نیز با شور و اشتیاق تالیفات و تجربیات به رشته تحریر درآمده خود را در این دپارتمان و سامانه هوشمند مرکز تلفنی شاورنو با شما گرامیان به اشتراک گذاشته اند. امید است با مطالعه و به کارگیری این دانش و تجربه در زندگی فردی و اجتماعی خود پیشرفت های شگرفی داشته باشید و شاهد جشن های شما باشیم.