بهناز آقا شریف

هر دقیقه 1900 تومان

ساعات کاری بهناز آقا شریف

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه

فعالیتهای بهناز آقا شریف

تعداد مشاوره
دیدگاه ها
امتیازکتاب ها
مقاله ها 

درباره من

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی
درمانگر نورو فیدبک


زمینه های کاری

  • مشاور
  • درمانگر نوروفیدبک

کتاب ها و مقالاتافتخارات


مدارک

  • کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

سوابق کاری

  • مرکز مشاوره
  • مجموعه شاورنو
  • 17 سال سابقه در سازمان بیمه