عظیم شهرویی

هر دقیقه 1500 تومان

درخواست مشاوره تلفنی
درخواست مشاوره حضوری
درخواست مشاوره تصویری
درخواست مشاوره گروهی

ساعات کاریعظیم شهرویی

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه


فعالیتهای عظیم شهرویی

تعداد مشاوره

دیدگاه ها

امتیاز
کتاب ها

مقاله ها
 

درباره من

  • مشاور سازمان نظام روانشناسی

زمینه های کاری

  • اختلالهای اضطرابی و خلقی-عاطفی (افسردگی و دوقطبی)
  • اختلالهای روان تنی (اختلالهای جسمی با عوامل روانی از جمله بیمنری قلبی عروقی؛ بیماریهای ایمنی مانند عفونی؛ التهابی و سرطان، بیماریهای تنفسی و گوارشی با منشا یا دخالت عولمل روانی)
  • اختلالهای وابستگی و اعتیاد (مواد، دارو و سیستم های مجازی)
  • اختلالهای رفتاری (پرخاشگری، لجبازی و ...)
  • اختلالهای جنسی- سکس تراپی

کتاب ها و مقالات


افتخارات


مدارک

  • دکتری

سوابق کاری

  • مرکز مشاوره
  • مجموعه شاورنو