پرسش شماره 3

پرسش: موضوعی بوده که خواسته باشی بیشتر و راحتتر راجع به آن حرف بزنیم؟


در واقع این سوال بدین جهت است که بصورت مستقیم در مورد ماجراهای تلخ زندگی از کاندید مورد نظر سوال پرسیده نشود و اصولا با این سوال فرد احساس راحتی بیشتری می کند که مثلا در مورد نقص جسمی یا مشکلات دیگر صحبت کند.

نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی