دوره آموزشی مدیریت خشم

مجموعه کامل پادکست های مدیریت خشم

این مجموعه حاصل چندین سال تلاش و خلاقیت مریم غفار روانشناس و امیر جهت آگاهی و شناخت و مدیریت خشم می باشد. رویدادهای گفته شده در این پادکست ها واقعی است اما در برخی موارد نام های شخصیت ها و مکان و زمان ها تغییر کرده اند. برای نخستین بار است که پادکستی به این روش تهیه و تولید می شود. حتی روند تولید این پادکست نیز چندان معمولی و ساده نبوده و مسیری پر چالش را پیموده است. اما همواره در این مسیر سخت پیمودنی، اراده قوی و خلاقیت رو به گسترش هر دو نفر باعث خلق آثاری ارزشمند و متفاوت گردیده است. در نظر داشته باشید این تنها نگاهی کوچک به زندگی 16 نفر است که در دوره ای از زندگی به چالشی سخت دعوت می شوند و در این مسیر با رویدادهای عجیبی مواجه می شوند به نحوی که برخی از آنها ناگزیر به اتخاذ تصمیماتی سخت و البته مهم می شوند. امید است تجربیات واقعی این افراد تاثیری مفید، عمیق و هر چند کوچک در زندگی شما داشته باشد و به یاد داشته باشید این یک توصیه پزشکی و روانشناسی نیست و در صورتی که با چالش خشم رو به رو هستید حتما به متخصص و کارشناس معتبر مراجعه کنید.

با نام خالق خلاقیت ها آغاز می کنیم... ... ... ...